ଆମାଜନ ଅଫର୍ : ୯୦୦ ଟଙ୍କା ରୁ ବି କମ୍ ରେ ମିଳୁଛି ମିନି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ତରିକା ।

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ମିନି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍: ଆମାଜନରେ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ମିନି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମାଜନରେ ୯୦୦ଟଙ୍କା ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଖାସ କଥା ସବୁ ।

କଣ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉଭୟ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି,ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିଛୁ । ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା । ଆପଣ ଏହାକୁ ୯୦୦ ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ପାରିବେ, ଯାହା ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ପରି କାମ କରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ।

Mini Washing Machine Price

ମିନି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ନାମରେ ଆମାଜନରେ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ନେକ୍ସପ୍ରେସର ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଟର୍ବାଇନ ସହିତ ଏକ ମିନି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ମିଳିଲା । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୮୯୯ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ USB କେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଜନେସ ଟ୍ରିପ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଯଦିଓ ଏହା ଆମାଜନରେ ୨,୪୯୯ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ୬୪ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପରେ ଏହାକୁ ୮୯୯ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷମତା ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ ।

କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ?

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାଲ୍ଟିର ଦରକାର ପଡିବ । ଏଥିରେ ପାଣି,ପୋଷାକ ଏବଂ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ / ମିନି ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ କୁ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ଲଗଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ପାୱାର୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ପ୍ରଥମ ୨ମିନିଟରେ ଟର୍ବାଇନକୁ ସଫା କରିଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ୧.୫ ମିନିଟ ପାଇଁ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ କ୍ଲିନିଙ୍ଗ ହେବ । ଏହା ପରେ ୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବବୁଲିଂ ସଫା ହେବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ସଫା ହୋଇଯିବ । ତେବେ ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ କେବଳ ହାଲୁକା କପଡାଗୁଡିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଅର୍ଥାତ,ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଡ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ପରି କାମ କରିବ ନାହିଁ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଆମାଜନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବିଜୋନର ବି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଯିବେ । ତେବେ, ଆପଣ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ବଜେଟରେ M2 ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ର ଉତ୍ପାଦ ପାଇପାରିବେ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.