ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ HF Deluxe କିମ୍ବା TVS Sport ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କିଣିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଇକଟି କମାଲ ଅଟେ ?

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Hero HF 100 Vs TVS Sport Comparison: ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସିଜିନ ବଜେଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଭଦାୟକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ 65,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 110 ସିସି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ସେହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜବରଦସ୍ତ ମାଇଲେଜ୍ ସହିତ ଚମତ୍କାର ପରଫରମାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ବାଇକ ମଧ୍ୟରେ Hero HF Deluxe ଏଵଂ TVS Sport ସାମିଲ ଅଛି । ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକର ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ କମ୍ପେରିଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।

ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ଷମତା :-

– Hero HF Deluxe ରେ 9.6 ଲିଟରର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ମିଳିଥାଏ ।

– TVS Sport ରେ 10 ଲିଟରର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ମିଳିଥାଏ ।

ମାଇଲେଜ :-

– Hero HF Deluxe ରେ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ 83 କିଲୋମିଟର୍ ମାଇଲେଜ ମିଳିଥାଏ ।

– TVS Sport ରେ ପ୍ରତି ଲିଟରରେ 74 କିଲୋମିଟର୍ ମାଇଲେଜ ମିଳିଥାଏ ।

ଇଞ୍ଜିନ :-

– Hero HF Deluxe ରେ 97.2cc, ଏୟାର- କୁଲ୍ଡ, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସିଙ୍ଗଲ – ସିଲେଣ୍ଡର OHC ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି ।

– TVS Sport ରେ 99.7cc, 4-ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସିଙ୍ଗଲ – ସିଲେଣ୍ଡର ଏୟାର- କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଥାଏ ।

ପରଫରମାନ୍ସ :-

– Hero HF Deluxe ର ଇଞ୍ଜିନ 8000 RPM ରେ 8.24 bhp ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଜେନେରେଟ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏଥିରେ 5000 RPM ରେ 8.05Nm ର ପିକ ଟର୍କ ମିଳିଥାଏ ।

– TVS Sport ର ଇଞ୍ଜିନ 7350 RPM ରେ 8.1 bhp ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 4500 RPM ରେ 8.7 Nm ପିକ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ କରିଥାଏ ।

ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ :-

– Hero HF Deluxe ରେ 4-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି ।

– TVS Sport ରେ 4-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ରେକ :-

Hero HF Deluxe ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ରୀୟରରେ 130 ମିଲିମିଟରର ଡ୍ରମ ବ୍ରେକ ଦିଆଯାଇଛି ।
– TVS Sport ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 30 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ରୀୟରରେ 110 ମିଲିମିଟରର ଡ୍ରମ ବ୍ରେକ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମୂଲ୍ୟ :-

– Hero HF Deluxe ର ଆରମ୍ଭ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ- ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 60,308 ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 65,938 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ।

– TVS Sport ର ଆରମ୍ଭ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ- ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 64,050 ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯାହା ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 67,543 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.