ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜନ୍ମଦିନରେ କ୍ରିକେଟରୁ ନେଲେ ସନ୍ୟାସ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଉଦୀୟମାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟୋ ମହେଶ ୩୩ତମ ଜନ୍ମ ଦିନ ଅବସରରେ କ୍ରିକେଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫର୍ମାଟକୁ ଅଲଵିଦା କହିଛନ୍ତି। ୟୋ ମହେଶଙ୍କ ପକୃତ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ମହେଶ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସେ ୟୋ …

Read More