କେବଳ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ଏହି ରାଜା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ୩୬୫ ରାଣୀ

ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ପଟିୟାଲା ରିୟାସତର ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ 38 ବର୍ଷ ଧରିପଟିୟାଲା ରିୟାସତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର 5ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର 300ରୁ ଅଧିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିଲା । ଏହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ସେ ରାଣୀ ର ଅଧିକାର ଦେଇ ବସିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ମହଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ବସ୍ତ୍ର ରେ ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ମହଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।

ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ତାଙ୍କର ଦିବାନା ଜରମନି ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି ।

ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ, ମହାରାଜା ରଜିନ୍ଦର୍ ସିଂହ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଟିୟାଲା ରିୟାସତର ବାଗଦୋର ଆସିଗଲା । ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଗଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 9ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଔପଚାରିକ ଭାବରେ 18 ବର୍ଷର ବୟସ ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ରଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ହେୟର ଷ୍ଟାଇଲିସ :-

ରାଜାଙ୍କର ମୋଟ୍ 82ଟି ପିଲା ଥିଲେ । ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 53ଟିପିଲା ହିଁ ଜୀବିତ ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ । ମହାରାଜ ନିଜ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଟିୟାଲ ରେ ଭବ୍ୟ ମହଲ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ ଏଵଂ ଏହି ମହଲରେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ମହଲ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍ ଥିଲା ଏବଂ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମହାରାଜା ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଜାରି ରହିବାପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜନ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଉଥିଲା ।

ଲାଲ୍ଟେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଛୁଥିଲେ ରାଣୀ :-

ପ୍ରତିଦିନ ରାଜା ନୂଆଁ ରାଣୀ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଉଥିଲେ ଏଵଂ ରାଣୀ କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଲାଲ୍ଟେନ୍ ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିଲେ । ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ 365ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କ ନାମର ଲାଲଟେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳୁଥିଲା । ଯେଉଁ ଲାଲଟେନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା, ରାଜା ସେହି ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଉଥିଲେ ।

କରୁଥିଲେ ଫୁଲ୍ ପାର୍ଟି :-

ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ ଏକ ବିଶେଷ ମହଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୂଲ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଥିଲା । ଏହି ମହଲରେ ରାଜା ନିଜ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଲ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ କେବଳ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଵଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ମନଙ୍କୁ ହିଁ ଡକାଉଥିଲେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *