ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫୋନ,ଗୋଟିଏ ମିନଟରେ ହେବ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା Vivo ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନିଜର Vivo X70 ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ | ଡିଭାଇସକୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ 4500 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା 66 W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିବ | ଗତ ବର୍ଷ Vivo X60 ଏବଂ X60 Pro କୁ ଚୀନର Exynos 1080 ଚିପ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର୍ସ …

ଫୋନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କଥା :-

ଜିଏମୋଜଚୀନ କହିଛନ୍ତି, Vivo X70 ଏବଂ Vivo AQ70 ପ୍ରୋ ଚୀନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଲଗା ଚିପସେଟ ସହିତ ଆସିବ | ଟିପଷ୍ଟରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Vivo X70 ଏବଂ X70 ପ୍ରୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡାଇମେନ୍ସନ ୧୨୦୦ ଚିପସେଟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ | ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତିକରି ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ Vivo 2104 ଏବଂ Vivo 2015 ମଡେଲ ଥିବା Vivo ଫୋନ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଯାଉଥିବା Vivo X70 ଏବଂ X70 ପ୍ରୋର ମଡେଲ ନମ୍ବର ହୋଇପାରେ |

12GB RAM ସହିତ ଆସିବ :-

Vivo X70 ଏବଂ X70 ପ୍ରୋର ଗିକବେଞ୍ଚ ଲିଷ୍ଟିଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ତାହା 12 GB RAM ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 11 OS ସହିତ ଆସିବ | ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୋନି IMX766 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ରହିବ |

6.56 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଆସିବ :-

ଗତ ମାସରେ ଚୀନର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟିପ୍ସଟର ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ Vivo X70 ରେ 6.56-ଇଞ୍ଚର AMOLED ପଞ୍ଚ-ହୋଲ ପ୍ୟାନେଲ ରହିବ, ଯାହା 1080×2376 ପିକ୍ସେଲ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ 120Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚର୍ସ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ | ଏହା ସମ୍ଭବତ X70 ଏବଂ X70 Pro ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ | ଏହା କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ |

 

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରୋ ମଡେଲର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ସମ୍ଭବତ ମାଇକ୍ରୋ-ଗିମ୍ବଲ ସ୍ଥିରତାର ସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାନିଲା ମଡେଲ ପାରମ୍ପାରିକ OIS ର ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିପାରେ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *