ଏହି ୭ଟି କାରଣରୁ ରାତିରେ ବଢିଯାଏ ବ୍ଲଡ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା,ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗପ୍ରତି ରହିବେ ସତର୍କ !

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଖାସକରି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ରାତିରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏଯଦି ପୂରା ଦିନ ଏହା ଠିକ ରହେ ତେଵେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ|କହିରଖେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ମାତ୍ରା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ|ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଡାଇବେଟିସର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ ବଢିପାରେ|

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ଦିନସାରା ଗ୍ଲୁକୋଜର ସ୍ତର କେତେଥର ବଦଳିଥାଏ,ଏହା ସହ ଆପଣ ଶେଷଥର କ’ଣ ଓ କେବେ ଖାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ|ବ୍ଲଡ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସ୍ତର ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ୧୩୦ ଏମଜି/ଡିଏଲ୍ ,ଖାଇବାର ୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ୧୮୦ଏମଜି/ଡିଏଲ୍,ରେଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ୨୦୦ ଏମଜି/ଡିଏଲରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେଵେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ହାଇପର ଲାଇସିମିଆ କହନ୍ତି|

ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ୭ ଟି କାରଣରୁ ରାତିରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ|

୧:ଡିନରରେ ହାଏ ଫାଇବରର ସେବନ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଯେ ରାତିର ଖାଇବା ଡେରିରେ ବା ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ନେବା ଫଳରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ|

୨:ରୋଗ ବା ଆହତ ହେବା ଫଳରେ:କୈଣସି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରମା ହାଇପରମେଟାବୋଲିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବଢେଇଥାଏ, ଏଥିରେବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ|

୩:ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା: ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଫଳରେ ବଡି ସେଲ୍ ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି|ବ୍ୟାୟାମ କମ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ|

୪: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ ଓ ରୋଗୀ ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନନିଏ ତେଵେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ|

୫:ମାସିକ ଧର୍ମ:ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଡିୟୋଲ ଓ ପ୍ରୋଜିଷ୍ଟିରନ ହରମୋହନ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ|ଏହା ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ କରାଏ ଫଳରେ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଓ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ|

୬:ପ୍ରେଗନେନ୍ସି: ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବଲ କମ୍ ବେଶି ହୋଇଥାଏ|ଫଳରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ବଢିଯାଏ|

୭:ଷ୍ଟ୍ରେସ୍:ଚିନ୍ତା ଫଳରେ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସଲ ହରମୋହନ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ|ଏହି କାରଣରୁ ଇନସ୍ୟୁଲିନ୍ କମ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *