ଏହି ପକ୍ଷୀର ପଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ, ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ

୧। ପକ୍ଷୀର ପଙ୍ଖର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ:-

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁକି, କିଏ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଅଟେ, ଯାହାର ପଙ୍ଖର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଇସଲାଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲରେ ଇଡ଼ର ପୋଲର ବତକ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହାର ପଙ୍ଖ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅଟେ ଓ ଗରମ ବହୁତ ହୁଏ। ଏହି ପଙ୍ଖର ଅଧିକାଂଶ ଡିମାଣ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପଙ୍ଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀର ପଙ୍ଖ ସୁନା ଦରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ।

୨। ଆଇସଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ପକ୍ଷୀ;-

ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ସର ଖବର ମୁତାବିକ, ଶିକାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଆଇସଲାଣ୍ଡର ବ୍ରେଇଆଫଜୋରିଓର ଖାଡିରେ ଗରମ ଋତୁରେ ଇଡର ପୋଲର ବତକକୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି।

୩। ପଙ୍ଖ ପାଇଁ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ:-

ଘୋସଲାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ବତକର ତଳ ବେକରୁ ଫାଇବର ବାହାରି ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପଙ୍ଖର ରେଶୋ ପରିପକ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବତକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛିକି ଏହି ପଙ୍ଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକାରୀମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ।

୪। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ:-

ଇଡ଼ର ପୋଲର ବତକରେ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଧିକ ପଙ୍ଖ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ଫାଇବରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୫୦୦୦ ଡଲାର।

୫। ଲୋକାଲଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଜରିଆ:-

ଜଣାଇଦେଉଛୁକି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବତକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ରୋଜଗାରର ଜରିଆ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଙ୍ଖକୁ ଖୋଜି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ, ପାଖାପାଖି ଏକ କିଲୋ ବତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ୬୦ଟି ଘୋସଲାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ। ଓ ବର୍ଷରେ କେବଳ ତିନିଥର ଯାଇ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.