ପ୍ରେମ ତୁ କଣ କଲୁ ? ବର ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ବାହାଘର, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରେ କରୁଥିଲା ଚି-ତ୍କା-ର, ବାବୁ ପ୍ଲିଜ ବିବାହ କରନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରେମର ଭାଇରଲ ଭିଡିଓ

ଭାରତୀୟ ବିବାହରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କ୍ରିଏଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ | ତେବେ କେହି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ ହେବ | ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସି ଧ-ମକ ଦେଇଥାନ୍ତି | ତାପରେ କଣ କଣ ସବୁ ସିନ କ୍ରି-ଏଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ | ଏହିଭଳି ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଘ-ଟଣା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ ହଲ ବାହାରେ ବାବୁ ବାବୁ କହି ଚି-ତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା |

ବାବୁ-ବାବୁ କହି ଚି-ତ୍କାର କରିଚାଲିଲେ ଯୁବତୀ :-

ଭାଇରଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଚି-ତ୍କାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ | ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାରେଜ ହଲର ବାହାରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିଲା | ଘଟ-ଣାଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହୋଷାଙ୍ଗବାଦର ଅଟେ |

ମ୍ୟାରେଜ ହଲରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା :-

ଝିଅଟି ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ କଲା, ତା ସହିତ କଥା ହେବାପାଇଁ ଭିକ ମା-ଗିଲା | ସେ ମ୍ୟାରେଜ ହଲରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା | Zee News ର ଏକ ରି-ପୋ-ର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନପୁର ମହିଳା ଦା-ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷଠାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ-ଇନ ରି-ଲେସ-ନସି-ପରେ ଥିଲେ | ଏହି ଦମ୍ପତି ଭୋପାଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ |

ଝିଅଟିକୁ ସୁ-ର-କ୍ଷା ଗା-ର୍ଡ ଅଟକାଇଲା :-

ଝିଅଟିକୁ ହଲର ଗେଟ ବାହାରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗା-ର୍ଡମାନେ ସୁ-ର-କ୍ଷା କ-ଡାକ-ଡି କରିଦେଲେ | ତେବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚି-ତ୍କାର କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋ-ଲି-ସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା | ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ | ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହୋଇଗଲା | ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ଭା-ଙ୍ଗିଯା-ଇଥିବା ଝିଅ ପ୍ରତି ସହା-ନୁଭୂ-ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *