ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କଲେ ଡ୍ରାଗନ ମ୍ୟାନ ଖୋଜି ପାଇଥିବାର ଦାବି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଖପୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା,ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖବର

ଚୀନର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ‘ଡ୍ରାଗନ ମ୍ୟାନ’ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି | ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଜୀବାଶ୍ମ ଖପୁରୀ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି | ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଶୁଣା ନିଏଣ୍ଡେରଥଲ ତୁଳନାରେ ମାନବ ପରିବାରରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରେ |

ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହୋମୋ ଲଙ୍ଗି ?

ଜୀବାଶ୍ମ – ହରବିନ କ୍ରାନିୟମ – ଜଣାଶୁଣା ହୋମୋ ଖପୁରୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖପୁରୀ ହୋମୋ ଲଙ୍ଗି କିମ୍ବା ‘ଡ୍ରାଗନ ମ୍ୟାନ’ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କୃତ ମାନବ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ | ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଇନୋଭେସନ ପତ୍ରିକାରେ ଫଳାଫଳ କହିଥାଏ ଯେ ହୋମୋ ଲଙ୍ଗି ବଂଶ ଆମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି କାଗଜପତ୍ରର ଫଳାଫଳ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏବଂ ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ପୁଣିଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ |

ଚୀନରେ ହେବେଇ ଜିଇଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର, ଲେଖକ କିଆଙ୍ଗ ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ହରବିନ ଜୀବାଶ୍ମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଖପୁରୀ ଜୀବାଶ୍ମମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ |’

କିପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ ମ୍ୟାନ :-

କଥିତ ଭାବରେ ଏହି ଖପୁରୀର ଆବିଷ୍କାର ୧୯୩୦ ମସିହାରେ ଚୀନର ହିଲୋଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ହରବିନ ସହରରେ କରାଯାଇଥିଲା | ବିଶାଳ ଖପୁରୀ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପରି ଆକାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଧାରଣ କରିଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼, ପ୍ରାୟ ବର୍ଗ ଆଖି, ଏକ ଚଉଡ଼ା ପାଟି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଥିଲା |

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଟିମ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ହୋମୋ ଲଙ୍ଗି ଆମର ନିକଟତମ ହୋମିନିନ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟେ, ନିଏଣ୍ଡରଥଲ ତୁଳନାରେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛି |

ମଣିଷ ସହିତ ନିଏଣ୍ଡରଥଲର ସଂଯୋଗ :-

ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଏବଂ ନିଏଣ୍ଡେରଥାଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ସମୟ ସାଧାରଣତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ | ଯଦି ସତ ଅଟେ, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେତେ ଭାବିଥିଲେ, ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଏଣ୍ଡେରଥାଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ |

ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରବିନ କ୍ରାନିୟମରୁ ମିଳିଥିବା ଫଳାଫଳରେ ମାନବ ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି | ହୋମୋ ଲଙ୍ଗିଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଇତିହାସକୁ ବଦଳିବାରେ ଆକାର ଦେଇଥିବ |

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏହିପରି ଦେଶବିଦେଶ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଖବର, କରୋ ଅପଡେଟ, ମନରୋଞ୍ଜନ୍ ଧର୍ମୀ ବିଷୟ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପୋର୍ଟାଲ କୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଓ ଫୋଲୋ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାରିବେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *